คนไทยสุดภาคภูมิ อุตุฯโลก ยกย่อง “ในหลวงรัชกาลที่ 9” บุคคลแรกของโลก

11 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

ถือว่าเป็นบุคคลที่สนองงานรับใช้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกคนหนึ่ง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านฝนฟ้าอากาศ สำหรับ ดร.สมิทธ​ ธรรมสโรช อดีตผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ซึ่งที่ผ่านมา พยายามผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานแบบ “รวมศูนย์” ในการดูแลเรื่องน้ำ จัดการเขื่อนทุกเขื่อนในประเทศด้วยหน่วยงานเดียว ไม่ใช่ทำกันหลายหน่วยงานดังเช่นปัจจุบัน (เขื่อนใหญ่ ดูแลโดย กฟผ. เขื่อนเล็กๆ ดูแลโดยกรมชลประทาน)

Loading...

และในฐานะอดีตข้าราชการที่เคยทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในหลวง ร.9 ดร.สมิทธ​ ได้กล่าวถึงพระองค์ ว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเคยรับสั่งไว้ว่า เครื่องเรดาร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ พระองค์ท่านทรงติดตั้งเครื่องเรดาร์ไว้ที่อมก๋อย สำหรับทำฝนเทียมของพระองค์ พระองค์ทรงเน้นย้ำว่า เครื่องเรดาร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น สามารถทะลุทะลวงก้อนเมฆ เพื่อใช้วัด ปัจจุบันเครื่องมือวิทยาศาสตร์เจริญแล้ว จะสามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะศูนย์ที่ฮ่องกง และญี่ปุ่น

ดร.สมิทธ กล่าวว่า ตอนที่ตนเป็น ผอ.กรมอุตุฯ ของไทยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กอดวิน โอ.พี.โอบาชิ เลขาธิการองค์การฯ ได้เดินทางมาเมืองไทย และทูลเกล้าฯ ถวายโล่สัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาโลก นั้น ชื่นชมในหลวงของเราว่าทรงพระปรีชาสามารถมาก โดยเฉพาะการที่ทรงคิดค้นเรื่องการทำฝนเทียมได้

“ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่ทรงคิดค้นเรื่องการทำฝนเทียม ซึ่งต่อมามีหลายประเทศในโลก ที่พยายามจะมาขอวิธีการทำฝนเทียมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะประเทศที่มีทะเลทราย แต่เขาก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากบรรยากาศในประเทศไม่เหมือนกัน ซึ่งเขาเทิดทูนมาก ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตนมีความภาคภูมิใจ เพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาโลกได้ยกย่องพระองค์เป็นนักอุตุนิยมวิทยากิตติมศักดิ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งเป็นบุคคลแรกของโลกที่เขาให้การยกย่อง”

Loading...