เผยออกมาแล้ว แต่ง “สีฟ้า” ถวายความจงรักภักดี “สมเด็จพระพันปีหลวง”

11 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.2563 กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.นี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการประสานให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้า ระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัด และถนนสายสำคัญให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

Loading...

นายฉัตรชัยกล่าวว่า 2.จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วน และประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

Loading...