เฉลยทั้งประเทศ เผยสาเหตุทำไม “สมเด็จพระราชินีสุทิดา” ประทับบนพื้นอย่างอ่อนน้อม และทรงกราบพระบรมวงศ์

11 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิม และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยพระบรมวงศ์ ต้องทรงเข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิม

Loading...

โดยระหว่างการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พสกนิกรที่เฝ้าชมการถ่ายทอดสดต่างชื่นชมพระจริยวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องจากทรงลงจากพระเก้าอี้ที่ประทับ มาประทับนั่งกับพื้น พร้อมทรงก้มกราบ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ

Loading...

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสงสัยว่าเหตุใด พระบรมราชินีต้องประทับกับพื้น โดยเหตุนี้พบว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็ทรงประทับกับพื้นเช่นกัน ในงานพระราชพิธีของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งการประทับกับพื้นของพระบรมราชินีทั้ง 2 รัชกาล เป็นการกระทำเพื่อให้เกียรติเชื้อพระวงศ์ที่มีพระชนมายุหรือพระชันษาที่สูงกว่า

Loading...

ข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา

Loading...