หาชมได้ยากยิ่ง คลิปแห่งความทรงจำ ครั้ง “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ร้องเพลงถวาย “ทูลกระหม่อมปู่”

13 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

สำหรับเรื่องราวนี้เป็นอีกเรื่องราวที่สุดประทับใจของพระองค์ภา พร้อม คลิปที่หาชมยากครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื้อครั้ง “พระองค์ภา”ร้อยเพลงถวาย”ทูลกระหม่อมปู่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Loading...

เป็นที่ทราบกันดีของประชาชนชาวไทยว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป้นเจ้าหญิงที่มีพระจริยวัตรที่งดงามตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และพระองค์ยังทรงตามรอยทูลกระหม่อมปู่ ในการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

ในวันนี้เราจึงนำ ภาพอันน่ารักของพระเจ้าหลานเธอเมื่อครั้งพระเยาวมาให้ชมกัน โดยเป็นคลิปวิดิโอของพระเจ้าหลานเธอฯ ขณะทรงศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล และเป็นผู้แทนโรงเรียนทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Loading...

 

Loading...

Advertisement

 

ความน่ารักของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เป็นบุญตาที่พสกนิกรอย่างพวกเราได้ชมถึงความรักความผูกพัน ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ ในหลวง ร.๙ เป็นอย่างยิ่ง และ พวกเราพสกนิกรชาวชาวไทย ขอให้พระองค์จงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื้อเพลงยามเย็น

แดด รอน ๆ เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเม-ฆา ทอแสงเรืองอร่าม ช่างงามตา ในนภาสลับ จับ อัมพร แดด รอน ๆเมื่อทินกรจะลาโลกไป ไกล ยามนี้จำต้องพราก จาก ดวง ใจ ไกลแสนไกลสุดห่วง ยอด ดวง ตา แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนรี่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญา เหมือนดัง นภา ไร้ ทินกร แดด รอน ๆ หากทินกรจะลาโลกไป ไกล ความรักเราคง อยู่ คู่ กัน ไป ในหัวใจคงอยู่ คู่ เชย ชม แดด รอน ๆ หมู่มวลภมรบินลอยล่องตาม ลม คลอเคล้าพฤกษาชาติ ชื่น เชย ชม ชมสมตามอารมณ์ ล่อง เลย ไป ลิ่ว ลม โชย กลิ่นพันธุ์ไม้โปรยโรยร่วงห่วงอา ลัย ยามสายัณห์พลันพราก จาก ดวง ใจ คอยแสงทองวันใหม่ กลับ คืน มา แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน ทุกวันคืนชื่นอุรา ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญา เหมือนดังนภาไร้ทินกร โอ้ ยาม เย็น จวบยามนี้เป็นเวลา สุด อา วรณ์ ยามไร้ความสว่างห่างทินกร ยามรักจำจะ จร จาก กัน ไป

Loading...