เมื่อ ‘ดร.สุเมธ’ เป็นผู้แทนพระองค์ “ในหลวงร.๙” ขอจดมูลนิธิฯ กลับโดน จนท.ซัก

12 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

ความจริงแล้ว ‘โง’ คือคำที่ในหลวง ร.๙ ทรงเรียกกลุ่ม NGOs หรือองค์กรพัฒนาที่ไม่ได้สังกัดภาครัฐนั่นเอง คราวที่พระองค์ตรัสเรื่องนี้ คือเมื่อต้นปี ๒๕๓๑ ทรงเกิดความคิดว่าระบบการทำงานของราชการนั้นช่างล่าช้า เบิกอะไรก็ใช้เวลานาน จนทำให้แก้ไขปัญหาประชาชนได้ไม่ทันท่วงที พระองค์จึงมีรับสั่งกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร.ในสมัยนั้นว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำงานแบบ ‘โง’ ซะที

Loading...

ในหลวงจึงมีรับสั่งให้ ดร.สุเมธ รีบไปดำเนินการตั้งมูลนิธิเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยพระองค์ทรงออกแบบและตั้งชื่อไว้เรียบร้อย และจะทรงรับตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิด้วยพระองค์เอง

Loading...

Advertisement

แต่พอถึงอำเภอ ดร.สุเมธกลับไม่กล้าบอกว่ามูลนิธิที่จะมาจดทะเบียนเป็นของในหลวงเพราะกลัวคนจะเข้าใจว่าไปอวดอ้างแสดงอำนาจ พอถึงคิวก็ยื่นเอกสารแบบปกติธรรมดา เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องอ่านแล้วถามว่า มูลนิธิของคุณเหรอ เมื่อ ดร.สุเมธตอบปฏิเสธ ก็โดนซักต่อว่าทำไมประธานหรือนายกมูลนิธิไม่เดินทางมาจดทะเบียนเอง ดร.สุเมธนึกในใจว่า ถ้านายกมูลนิธิมาเองก็คงวุ่นแน่เลย จึงบอกไปว่านายกไม่ว่าง


อีกทั้งในใบขอจดก็ยังไม่ได้กรอกที่อยู่และอาชีพของนายกมูลนิธิ ดร.สุเมธก็ทำตัวไม่ถูก ไม่รู้จะกรอกอย่างไรดี ได้แต่บอกไปว่าบ้านมีเนื้อที่หลายไร่และนายกมูลนิธิทำหลายอย่าง เจ้าหน้าที่จึงพูดด้วยความไม่พอใจว่า “บ้านช่องก็ไม่มีหลักแหล่ง อาชีพก็ไม่แน่นอน แล้วจะมาจดมูลนิธิได้ยังไง” แล้วก็ดึงหัวกระดาษมาดู แต่พอเห็นว่าชื่อผู้ยื่นคือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ก็ตกใจแทบตกเก้าอี้ รีบบอกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก หลังจากนั้นก็เร่งดำเนินการจนเสร็จทุกขั้นตอนภายในเวลาเพียง ๗ นาที แล้วกระมิดกระเมี้ยนบอกว่ามีค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท ขอจ่ายให้ได้ไหม จึงถือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนา

Loading...

เมื่อ ดร.สุเมธกลับมากราบบังคมทูลให้ในหลวงทราบว่าเกือบจดมูลนิธิไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้กรอกเลขที่บ้านและอาชีพของนายกมูลนิธิ ในหลวงก็ตรัสว่าพระองค์เองก็ไม่ทราบเลขที่พระราชวังสวนจิตรดลาเหมือนกัน ส่วนอาชีพนั้นให้ ดร.สุเมธใส่ไปเลยว่า “ทำราชการ”


ทุกวันนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับเงินบริจาคหลายล้านบาทเพื่อเป็นทุนสำรองในการทำงานแบบ ‘โง’ เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในหลวงเคยรับสั่งไว้ชัดเจนว่า ห้ามเรี่ยไร เพราะจะทำให้คนเดือดร้อน

และนี่คือเรื่องราวของมูลนิธิที่ในหลวง ร.๙ ทรงตั้งขึ้น ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความสงบ ความเจริญ และความอยู่ดีกินดี

ที่มา FB:เพจสานต่อที่พ่อทำ

Loading...