ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง ‘พรหมศิริ’

21 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 241/2532 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 ศาลแพ่ง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

Loading...

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จำเลยที่ 2 นายศิริ จันหมณี จำเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2533 นั้น

บัดนี้ ศาลแพ่งได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จําเลยที่ 2 นายศิริ จันทมณี จําเลยที่ 2 ตามมาตรา 135(4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 แล้ว

Loading...

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 พินภณา จะนุรัตน์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

Loading...