น้ำตารื้น อัญเชิญพระศพ “”เจ้าฟ้าหญิงบุปผาเทวี”” พระราชธิดาสมเด็จสีหนุ ถึงพนมเปญแล้ว

20 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

ภายหลังสมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี พระเชษฐภคินีต่างพระมารดา ในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา สิ้นพระชนม์ ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร สิริพระชันษา 76 ปี

Loading...

วานนี้ เจ้าพนักงานอัญเชิญพระศพ สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มายังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ โดยอัญเชิญพระศพขึ้นประดิษฐาน ณ วัดปทุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์ ด้วยภาวะความดันโลหิต เมื่อวันที่ 18พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เวลา 12.30น. ที่ ประเทศไทย หลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรกว่า 2สัปดาห์ สิริพระชันษา 76 ปี

Loading...

สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี เป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน

Loading...