วันพุธ 13 ธันวาคม 2560
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวสาร > คนไทยทุกคนควรทราบ!! “เฉลิมพระเกียรติ” กับ “เทิดพระเกียรติ” ใช้ต่างกันอย่างไร ? และใช้ในโอกาสไหนจึงจะเหมาะสม!! (รายละเอียด)

คนไทยทุกคนควรทราบ!! “เฉลิมพระเกียรติ” กับ “เทิดพระเกียรติ” ใช้ต่างกันอย่างไร ? และใช้ในโอกาสไหนจึงจะเหมาะสม!! (รายละเอียด)

หมวดหมู่ : ข่าวสาร 6 ธันวาคม 2017 เปิดอ่าน 100 ครั้ง

มีหลายคนยังรู้สึกสับสน เมื่อได้ยิน ได้เห็น ได้ฟัง เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บ้างก็จัดขึ้นเพื่อร่วม “เฉลิมพระเกียรติ” บ้างก็จัดเพื่อร่วม “เทิดพระเกียรติ” ว่ามีความหมายใช้ต่างกันอย่างไร จึงขออธิบาย ดังนี้

“เฉลิมพระเกียรติ”

หมายถึง การเฉลิมฉลองเพื่อถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โขนพระราชทาน ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เป็นต้น

“เทิดพระเกียรติ”

หมายถึง การเทิดทูนนับถือในพระปรีชาสามารถด้านใดด้านหนึ่งเพื่อถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยพึงจำว่าเพื่อ “เทิดทูน” โดยจะต้องอ้างถึงหรือกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ คีตราชัน (เพื่อยกย่องเทิดทูนนับถือในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี), กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ (เพื่อยกย่องเทิดทูนในพระปรีชาสามารถด้านกีฬา) เป็นต้น

หลักควรจำง่ายๆ ก่อนใช้ คือ

หากเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัด “ฉลอง” เพื่อถวายพระเกียรติ ให้ใช้ “เฉลิมพระเกียติ”

หากต้องการ “เทิดทูน” ยกย่อง ในพระปรีชาสามารถด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อแสดงความนับถือเทิดทูนให้ได้รับพระเกียรติ ก็ให้ใช้คำว่า “เทิดพระเกียรติ”

โดยทั้งสองกรณีจะเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญต่างๆ ของพระองค์ท่านเสมอ

ที่มา : ทิวสน ชลนรา

เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าวสาร

error: Alert: Content is protected !!