คนไทยปลื้มปิติใจ เมื่อครั้ง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงทำบุญขึ้นพระตำหนักหลังใหม่ สุดเรียบง่าย

9 กรกฎาคม 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสาร
Loading...

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเรียบง่ายของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ที่นับเป็นบุญตาของคนไทยโดยแท้เมื่อครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ขึ้นพระตำหนักหลังใหม่ สุดเรียบง่าย

Loading...

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์

ในการขึ้นพระตำหนักหลังใหม่ ณ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม  ของพระตำหนักว่า “บรมนาถประสิทธิ”

Loading...

Loading...