‘ทำให้น้องด้วยเหรอ ลุงขอบใจมาก’ วินาทีสุดปีติ “ในหลวงร.๑๐” ตรัสชื่นชม “พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” (ชมคลิป)

5 กรกฎาคม 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสาร
Loading...

นับเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปีติให้กับพสกนิกรชาวไทยเมื่อได้รับชมภาพดังกล่าวขณะที่ทางเพจบนเฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ได้โพสต์เผยแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และน้อมเกล้าฯถวาย “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต”

Loading...

พร้อมระบุข้อความว่า…  “เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ขนาดหน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร #ทรงพระเจริญ”

สำหรับ พระประธาน “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” นั้น เมื่อปี 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” อันมีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระยศขณะนั้น) ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

Loading...

“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ เปรียบดังดอกบัวกำลังผุด สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตและเบิกบาน

สัญลักษณ์รูปงูบนฐาน สื่อถึงตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม และมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงถึงความหมายของกาลเวลาและความเชื่อ ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อบ่งบอกถึงยุคสมัยที่สร้าง จึงมีความแตกต่างจากประเพณีนิยม และไม่เคยมีการออกแบบในลักษณะนี้มาก่อน อีกทั้งรายละเอียดแต่ละส่วนยังมีความหมายสัมพันธ์กัน ทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์

Loading...

ชมคลิป

ขอบคุณที่มา กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

Loading...