สิ้นชีพิตักษัยแล้ว “หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา” พระราชนัดดารัชกาลที่ ๔

4 กรกฎาคม 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๔ สิ้นชีพิตักษัย ด้วยพระอาการพระหทัยล้มเหลว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริพระชันษา ๙๗ ปี

Loading...

สำหรับ “หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร” ประสูติเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๗ ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา และทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

ปัจจุบัน ยังมีพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าชั้นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ อีก ๓ พระองค์ คือหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ (พระชันษา ๙๑ ปี), หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (พระชันษา ๙๑ ปี), และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (พระชันษา ๘๘ ปี)

Loading...

หลังการสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร แล้ว ทำให้ “หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ (พระชันษา ๙๑ ปี)” ทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าที่ชันษาสูงที่สุดในหมู่พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๔ ที่ยังมีพระชนม์อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ “หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (พระชันษา ๙๑ ปี)” ทรงเป็นพระอนุวงศ์​ชั้นหม่อมเจ้า​ฝ่ายในที่ชันษา​สูง​ที่สุด​ใน​ราชสำนักไทย

Loading...

Loading...