ปลื้มหัวใจคนไทย เผยสาเหตุที่ “เจ้าคุณพระสินีนาฎ” ติดเข็มกลัด “เจ้าฟ้าทีปังกรฯ” ในทุกชุดเครื่องแบบทหาร

3 กันยายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต ให้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ของหน่วยราชการในพระองค์

Loading...


และที่สังเกตุเห็นได้ชัดนำมาซึ่งความปิติชาวไทย “เจ้าคุณพระสินีนาฎ” ติดเข็มกลัด “เจ้าฟ้าทีปังกรฯ” ในทุกชุดเครื่องแบบทหาร

สุดงดงามเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ทรงติดเข็มกลัดพระฉายาลักกษณ์เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ในทุกชุดเครื่องแบบทหารเพราะท่านเป็นพยาบาลประจำพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และอภิบาลมาจวบจนปัจจุบัน ท่านจึงรักเคารพเทิดทูลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เป็นอย่างยิ่ง

Loading...

Loading...

Loading...