งดงามมาก ‘พระตำหนักทิพย์พิมาน’ สถานที่ประทับ “เจ้าฟ้าหญิงของชาวไทย”

12 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้น ณ ริมหาด สนามบินอู่ตะเภา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทย เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Loading...

พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้น ทาสีขาว บริเวณรอบๆ พระตำหนักประดับประดาไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์

ปัจจุบัน พระตำหนักพิมานมาศเป็นพระตำหนักที่อยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระองค์จะเสด็จมาประทับบ้าง เป็นครั้งคราว

Loading...

Advertisement

รวมถึงสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักแห่งนี้เพื่อทรงรักษาพระอาการประชวรและเปลี่ยนพระอิริยาบถอยู่เนืองๆ

Loading...

Loading...