“กรมหมื่นสุทธนารีนาถ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” พระราชทานเงินช่วย ๙ โรงพยาบาล รักษาผู้ป่วยโควิด-19

10 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวานที่ผ่านมา ๙ เมษายน ๒๕๖๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ยามยาก สภากาชาดไทย

Loading...

ทรงห่วงใยและใส่พระทัยต่อการดูแลรักษาคนไข้ ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่โรงพยาบาล ๙ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

จำนวนโรงพยาบาลละ ๒ แสนบาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด ๑๙

Loading...

Loading...