“ในหลวง” ทรงก้มลงพยุงท่านผู้นี้ อย่างไม่ถือพระองค์ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

6 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(พระยศเดิม) พระราชทานพระวโรกาศให้ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ พลอากาศเอกรังสันต์ ดิษฐบรรจง นำผู้แทนหน่วยงานราชการในพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Loading...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศเดิม)พระราชทานพระวโรกาศให้ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ พลอากาศเอกรังสันต์ ดิษฐบรรจง นำผู้แทนหน่วยงานราชการในพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 พระองค์ทรงพระเมตตาช่วยพยุง พลอากาศเอกรังสันต์ ดิษฐบรรจง ขี้นทรงตัวยืน

ขณะได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นประธานในพิธีและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์

Loading...

Loading...