แจ้งแก่ใจชาวไทยแล้ว เผยสาเหตุ “พระราชินีสุทิดาฯ” ฉลองพระองค์ด้วยชุดเปิด ‘พระอังสกุฏ’ (หัวไหล่)

4 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2562ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย และนางกราซีตา โตเลนตีโน ภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาส จะพ้นจากหน้าที่ (ออก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Loading...

นายอับดุลเลาะห์ ณมอะห์ อัลซัรฮาน เอกอัครราชทูตรัฐคูเวต ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสจะพ้นจากห น้าที่ (ออก) ณ พระที่นั้งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ด้วยการนี้ พระนางเจ้าสุทิดาฯ’ ฉลองพระองค์ด้วยชุดเปิด ‘พระอังสกุฏ’ (พระอังสกุฏ=หัวไหล่ ฉลองพระองค์ในชุดเปิดหัวไหล่)

เพราะเสด็จพบผู้ที่มียศต่ำกว่า ไม่ได้เข้าร่วมราชพิธีที่เป็นทางการ การฉลองพระองค์ด้วยชุดแขนกุด จึงเป็นการเพียงพบทูตฯ หรือนายกรัฐมนตรี หรือ คณะนายกรัฐมนตรี และบุคคลอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระองค์เอง

Loading...

Loading...