ปิติมงคลยิ่ง พระจริยวัตรงดงาม “พระองค์หญิง” ทรงกราบ ‘สังฆราช’

4 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562ที่ผ่านมานั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Loading...

การนี้ เสด็จไปทรงสักการะพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก ประธานพระเจดีย์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเฝ้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทรงกราบ สมเด็จพระสังฆราช ด้วยพระจริยวัตรงดงาม

Loading...

ทรงก้มลงกราบพระสังฆราชเจ้าอย่างสุดอ่อนน้อม

Loading...

Loading...