เปิดความหมาย ‘ไม้เท้ายอดครุฑ’ ที่ “ในหลวงร.๑๐” ทรงใช้เสด็จออกรับสมเด็จพระสันตะปาปา

1 เมษายน 2020 | ข่าวสาร
Loading...

หากสังเกตข่าวในพระราชสำนัก เมื่อมีข่าวเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการถวายอักษรสาส์นตราตั้ง จะมีสมุหราชมณเฑียร หรือรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ปฏิบัติหน้าที่ถือไม้เท้ายอดครุฑ นำทูตเฝ้าอยู่เสมอ

Loading...

ซึ่งครั้งนี้ ได้ใช้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก เพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Loading...

ไม้เท้ายอดครุฑ ลักษณะเป็นไม้กลมยาวทำด้วยไม้มะเกลือสีดำ ที่หัวไม้เป็นรูปครุฑทำด้วยโลหะสีทอง ไม่มีชื่อเรียกเป็นพิเศษแต่อย่างใด ใช้เป็นไม้ถือประจำตำแหน่งสมุหราชมณเฑียรหรือสมุหพระราชพิธี ตำแหน่งนี้เข้าใจว่าเริ่มมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยได้แบบอย่างมาจากราชสำนักอังกฤษ

ในภาพผู้ถือไม้เท้ายอดครุฑ คือ พันโทสมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง

Loading...