พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 64 ราย

16 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

Loading...

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 64 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจโท ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. พลตำรวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Loading...

4. พลตำรวจโท สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5. พลตำรวจโท อิทธิพล พิริยภิญโญ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา)


คลิกอ่านทั้งหมด

Loading...