เห็นกันหรือยัง ภาพ “พ่อ” ปรากฏ ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ เคียงข้างพระพุทธรูปแกะสลักประจำพระองค์

15 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

ได้เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมบริเวณ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต้องตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องซ้ายของหน้าผา หรือด้านขวาองค์พระ ที่มีลักษณะคล้ายกับรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9 กำลังยืนทรงงานหันข้างซ้าย ทำให้ภาพที่ปรากฏ ถูกถ่ายภาพโดยนักท่องเที่ยวนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียล จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงเหตุการณ์ที่สุดอัศจรรย์ มีนักท่องเที่ยวแห่กันมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

Loading...

สำหรับ ประวัติ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเสียดายเขาชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอน ที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร เป็นแบบนูนต่ำ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึง พ.ศ.2533 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 ในวาระทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี

Loading...

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากผิวหน้าผามีการแตกและช้ำมาก รวมทั้งฝนยังตกลงมาทำให้การทำงานมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ในที่สุดก็สามารถเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยในวันที่ 31 ก.ค. 2539 มีการประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุระของพระพุทธรูป เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลสืบไป

Loading...