สายใยแห่งความผูกพัน “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ทรงก้มลงกราบ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ก่อนเข้าสวมกอดด้วยความรัก

15 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

ภาพประทับใจ พระองค์ภาฯ กราบทำความเคารพก่อนเข้าสวมกอด สมเด็จพระเทพฯ ด้วยความรักและความอบอุ่น ในงานแข่งขัน Walk Rally ที่ จ.ชลบุรี เป็นความประทับใจที่อยู่ในใจคนไทย สำหรับภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้กราบทำความเคารพต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนจะเข้าไปสวมกอดอย่างอบอุ่น หลังจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการแข่งขัน Walk Rally ในงาน “Inspire Run & Ride by Princess and friends” ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เฝ้ารับเสด็จ

Loading...

สำหรับงานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มกราคมนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเพื่อจัดหาทุนเข้ากองทุนกำลังใจ นำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ต้องขัง และผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง สนับสนุนการออกกำลังกายให้กับบุคคลทั่วไป เสริมสร้างกำลังใจ และส่งเสริมให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาด เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม

Loading...

ภายในงาน มีการแข่งขันปั่นจักรยานระยะทาง 45 กิโลเมตร และ 90 กิโลเมตร, การแข่งขันวิ่งระยะทาง 2.5, 5, 10 และ 21 กิโลเมตร รวมทั้ง Walk Rally ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร ที่ประกอบด้วย 3 ฐาน แต่ละฐาน มีกิจกรรมที่ช่วยในการออกกำลัง และฝึกความคิดภายในระยะเวลาที่จำกัด

โอกาสนี้ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันปั่นจักรยานและวิ่ง จำนวน 4 รางวัล แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ “ทรงธรรม์ นำทาง” ที่จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านกฎหมาย ศิลปะ และด้านกีฬา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงบนเวที และร้องเพลง

Loading...

โดยผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของตนเอง พร้อมที่จะกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ, การแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์, นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ และการจัดทำหนังสือราชวงศ์จักรีคุณูปการต่องานยุติธรรม

ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจฯ ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระดำริที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และทารกที่เกิดในเรือนจำ โดยการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งปัจจุบันขยายไปสู่เรือนจำอื่น ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรู้คุณค่าของตนเอง พึ่งพาตนเองได้ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เพื่อเมื่อออกไปจากเรือนจำแล้วจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่หันไปกระทำผิดซ้ำ

Loading...