พระจริยวัตรอันงดงาม “ในหลวงร.10” แม้พระอิสริยยศสูงกว่า ทรงประทับกับพื้น เมื่อเข้าเฝ้าฯพระองค์นี้

15 มีนาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

เฟซบุ๊ก เพจ ระลึกพระกรุณา สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เผยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(พระยศเดิม) ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสรงน้ำสงกรานต์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สมเด็จป้า) ณ ศาลาทรงงาน วังเลอดิส เมื่อปี พ.ศ.2550

Loading...

โดยระบุข้อความว่า “ในภาพนี้ จะเห็นได้ว่า แม้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศเดิม)ทรงดำรงพระอิสริยยศที่สูงกว่า ในฐานะสมเด็จพระยุพราช แต่ก็ได้ประทับกับพื้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ ที่ทรงแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในเวลาที่เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์อยู่เสมอ”

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสรงน้ำสงกรานต์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Loading...