งดงามประทับใจ “สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ไม่ถือพระองค์ ประทับนั่งพื้นตรัสกับ “ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน” อย่างเป็นกันเอง

14 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

จากกรณีสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระนามเดิม คือ หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง

Loading...

ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตและโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลง ณ หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทรงเจริญพระชันษา 39 ปี โอกาสนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน และทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

พร้อมกันนี้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทานพระวโรกาสให้ คุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าฯด้วย โดยคุณพลอยไพลิน เจนเซน ได้ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งถวายแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาด้วย

Loading...

สำหรับคุณพลอยไพลิน เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ที่เมืองแซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกสั้น ๆ ว่า คุณพลอย หรือ พะพอย เป็นพระธิดาคนโตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน อดีตพระสวามีชาวอเมริกัน เป็นพระราชนัดดาในหลวงร.9กับสมเด็จพระพันปีหลวง และเป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณพลอยไพลินมีน้องสองคน คือ คุณพุ่ม และคุณสิริกิติยา เจนเซน

Loading...