บุญตาเหลือล้น เปิดพระที่นั่งอัมพรสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ “ในหลวงร.10” ขึ้นทรงราชย์

13 สิงหาคม 2020 | ข่าวสาร
Loading...

พระที่นั่งอัมพรสถาน มีพระราชประเพณีกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์ และพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับ เพื่อสนองพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชบิดา และประโยชน์ของปวงชนชาวไทย

Loading...

ทั้งนี้ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น โดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2449

พระที่นั่งอัมพรสถานมี 3 ชั้น ผังอาคารเป็นรูปตัวเอช (H) มีอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 หลังขนานกัน ตามแนวทิศเหนือและทิศใต้ เชื่อมต่อด้วยอาคารในแนวดิ่ง

Loading...

สำหรับพระที่นั่งอัมพรสถานก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิลล่าในแถบชนบทของยุโรป สวยงาม เรียบง่าย สมพระเกียรติ.

Loading...