เป็นบุญตาคนไทยแท้ๆ เปิดสมุดบริจาค “หลวงพ่อคูณ” ช่วยสังคมกว่า 6 พันล้าน

24 พฤศจิกายน 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

นั[เป็นบุญตาเหลือเกิน เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นายบรรจบ ศิลปชัย วัย 73 ปี ลูกพี่ลูกน้องของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปัจจุบันเป็นไวยาวัจกรวัดบ้านไร่ เปิดเผยการบริจาคเงินของหลวงพ่อคูณที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ว่า สืบเนื่องจากความยากจนที่หลวงพ่อคูณต้องเผชิญในวัยเด็ก แถมยังกำพร้าพ่อแม่ ต้องอยู่ในความอุปการะของลุงและป้า รวมถึงพ่อแม่ของผมที่มีศักดิ์เป็นน้า

Loading...

ความทุกข์ยากในวัยเยาว์นั้นยังฝังจำอยู่เสมอ ต่อเมื่อหลวงพ่อคูณเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านจึงช่วยเหลือชาวบ้านในทุกๆ ด้าน ใครมาขอให้ช่วยเหลือท่านไม่เคยปฏิเสธ ดังปรากฏในสมุดรายการบริจาคของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่เริ่มจดบันทึกตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ยอดบริจาคตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้าน

เช่น วันที่ 27 มีนาคม 2513 บริจาคเงินช่วยงานศพพระครูวิจารย์ติกิจ 1,000 บาท วันที่ 27 ตุลาคม 2514 ยกศาลาวัดบ้านถนนหักใหญ่ อ.ด่านขุนทด 11,000 บาท วันที่ 7 เมษายน 2515 บริจาคเงินซื้อสังกะสีมุงวัดกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด 10,000 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเกิดของหลวงพ่อคูณ วันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี จะมีการบริจาคช่วยวัดหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นเงินหลายสิบล้านบาท ส่วนการบริจาคเงินช่วยเหลือก่อสร้างอาคารต่างๆ ประจำปี 2536 สร้างโรงพยาบาลด่านขุนทด พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ สร้างโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สร้างโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลละ 15,000,000 บาท สร้างอาคารเรียนโรงเรียนพระญาณวิทยาคม 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 12,000,000 บาท สร้างมณฑปรอยพระพุทธบาทเขายายหอม อ.เทพสถิตย์ 4,500,000 บาท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าหมู่บ้านโคกรักษ์ อ.ด่านขุนทด ขนาด 30×6 เมตร 2,100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการบริจาคอีกหลายรายการที่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในสมณภาพ ท่านจะบริจาคอย่างเดียว ซึ่งไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท

Loading...

Loading...