‘เกิดเหตุการณ์อันใดขึ้น’ เมื่อครั้ง “ในหลวง ร.9” ทรงเป็น “ล่ามภาษา” ให้นายกรัฐมนตรีไทย ทำเอานักข่าวทั้งมวลตกตะลึง

6 กันยายน 2019 | ความทรงจำ
Loading...

ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ทรงมีอัจฉริยภาพหลายด้าน รวมถึงด้านภาษา ที่พระองค์ทรงศึกษาหลายภาษาบนโลก จนพระองค์สามารถสื่อสารได้ 8 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษายาวี ภาษาสันสกฤต และพระองค์ทรงศึกษาด้านวัฒนธรรมต่างๆมากมายจากทั่วโลก และมีครั้งหนึ่ง ดร.วิษณุ เครืองาม เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระราชอารมณ์ขันที่ตนเองนั้นนึกถึงตลอดแล้วจดจำได้ตลอด นึกถึงเมื่อไหร่ก็จะยิ้มด้วยความสุข โดยเล่าว่า

Loading...

ดร.วิษณุ เครืองาม เล่าเหตุการณ์เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ว่า นักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศต่างๆ ไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน เจริญหรือไม่ เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือน สหรัฐอเมริกา และยุโรป หนังสือพิมพ์ในประเทศต่างๆ รายงานอย่างตื่นเต้น ว่า พระเจ้าอยู่หัวของไทย ตรัสภาษาอังกฤษได้ เมื่อเสด็จฯ เยอรมัน ตรัสภาษาเยอรมัน เสด็จฯ ฝรั่งเศส ตรัสภาษาฝรั่งเศส ในที่ประชุมแถลงข่าว นักข่าวขอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส พระองค์ทรงตรัสตอบ “ทุกภาษา” ในเวลาเดียวกัน ทำเอานักข่าวทั้งมวลตะลึง และอัศจรรย์ไปตามๆ กัน

Loading...

ดร.วิษณุ ได้เล่าประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าครั้งหนึ่งได้เข้าเฝ้าพร้อมกับนายกรัฐมนตรีไทย ที่นำประธานาธิบดีประเทศหนึ่งเข้าเฝ้าฯ ในหลวงภูมิพลอดุลยเดชฯ ประธานาธิบดีท่านนั้น พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ในหลวง ร.9 จึงตรัสกับผู้นำประเทศนั้น ด้วยภาษาเยอรมัน และฝรั่งเศส และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแปลให้นายกรัฐมนตรีไทยฟังอีกด้วย นายกรัฐมนตรีไทย ว่ามีประเด็นใดน่าสนใจ พระองค์ท่านก็ทรงถ่ายทอดให้ประธานาธิบดีฟังเสร็จ พระองค์ตรัสกับนายกรัฐมนตรีไทย ว่า “นี่พาเขามาเฝ้าฯ หรือให้ฉันเป็นล่าม”

Loading...