ปลื้มปิติใจคนไทย ปรีชาสามารถ”กรมสมเด็จพระเทพฯ”ที่แม้แต่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดยังเคยทูลเชิญให้ไปเรียน

26 กรกฎาคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

ในปี ๒๕๑๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรก ที่ทรงศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ โดยหลังจากทรงผ่านการสอบข้อเขียน ก็ต้องทรงสอบสัมภาษณ์ ในวันนั้น…กรรมการคุมสอบได้เล่าว่าพระองค์เสด็จฯ จากหัวหิน พระราชวังไกลกังวล มาทรงสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับคนอื่นๆ มีข้อสัมภาษณ์อยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกราบทูลถามว่า “เพราะเหตุใด พระองค์จึงทรงเลือกศึกษาในคณะอักษรศาสตร์”…พระองค์ทรงตอบทันทีที่คำถามจบลงว่า..”เพราะต้องการจะเป็นครู”

Loading...

พระปรีชาสามารถของ’ทูลกระหม่อมน้อย’นั้น ทรงสอบไล่ได้เป็นที่ ๑ ของประเทศถึง ๒ ครั้ง คือในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และชั้นเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาเมื่อทรงเข้าเรียนในคณะอักษรศาสตร์ แม้จะต้องทรงงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็ทรงเป็นที่ ๑ อีกเช่นเคย ไม่ว่าจะทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถมากเพียงใด แต่ทูลกระหม่อมก็ทรงถ่อมพระองค์อยู่เสมอ

อาจารย์ชาวต่างชาติที่เคยเฝ้าทูลกระหม่อมน้อยต่างกล่าวว่า ทรง Genius หรือทรงมีความฉลาด เป็นพิเศษอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งมีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ได้กราบบังคมทูลแสดงความจำนงกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ว่า…มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทูลเชิญทูลกระหม่อมน้อยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเขา แต่พระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยเลือกที่จะศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Loading...

Loading...