สุดปิติ “ทูลกระหม่อมฯ” ถวายพระพร “สมเด็จพระเทพฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันที่ 2 เมษายน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ถวายพระพร

ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ที่ใช้ชื่อว่า nichax เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ โดยถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ว่า Long Live the Princess Happy Birthday Pe Ka! April 2, 2019

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!