เป็นบุญตาของคนไทย เปิดภาพ’ทัพเรือ’ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เห็นแล้วช่างงดงามสมพระเกียรติจริงๆ

2 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน ที่อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พลเรือโทจงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ (ทร.) กล่าวภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งเปิดให้สื่อมวลชนทำข่าวการฝึกซ้อมได้เป็นครั้งแรก ว่า กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ก่อนอัญเชิญไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ เพื่อเป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม

จากนั้นจะอัญเชิญขึ้นเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อย ในวันที่ 8 พฤษภาคม ก่อนถูกใช้ในการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดในช่วงเสด็จฯ ไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562

Loading...

พลเรือโทจงกล กล่าวอีกว่า สำหรับฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ใช้กำลังพลกองทัพเรือ 64 นาย ประกอบด้วย ฝีพาย 50 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธงสามชาย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนเห่เรือ 1 คน และคนถือฉัตร 7 คน ขณะนี้ ถือว่ามีความก้าวหน้าไปร้อยละ 70 และจะมีการซ้อมย่อยในวันที่ 26 เมษายน และซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่ 30 เมษายน

Loading...

ส่วนการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราชลมารค กองทัพเรือได้เริ่มฝึกซ้อมขบวนใหญ่ จำนวน 52 ลำ ตั้งแต่ปีที่แล้ว และจะเริ่มฝึกซ้อมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมหลังพระราชพิธี อีกทั้งได้ประพันธ์บทเห่เรือใหม่ 4 บท ได้แก่ บทเห่เรือสรรเสริญพระบารมี บทเห่เรือชมเรือ บทเห่เรือชมเมือง และบทเห่เรือบุญกฐิน เพื่อใช้ในขบวนพยุหยาตราชลมารค เพื่อถวายพระราชอิสริยยศ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งให้กรมศิลปากรตรวจความถูกต้องก่อนจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

อนึ่ง เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เดิม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นเรือพระที่นั่งขนาดเล็กลักษณะคล้ายนกปากแหลมยืดยาวและมีเขี้ยว ส่วนลำคอยืดยาวทอดลำตัวเป็นลำเรือ ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ทรงพระบรมธาตุที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ.2370

Loading...

ต่อมาเรือมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลำปัจจุบันเป็นเรือที่สร้างขึ้นใหม่แทนเรือพระที่นั่งเดิมที่ชำรุด จัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งมีนาวาสถาปนิกต่อเรือคือ พลเรือตรีพระยาราชสงครามรน (กร หงสกุล) เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จประกอบพิธีอัญเชิญเรือลงน้ำเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2454

Loading...error: Alert: Content is protected !!