ทรงพระเจริญ ๖๔ พรรษา “สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล ‘ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ’ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

2 เมษายน 2019 | ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลไปทรงล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 พรรษาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณพลอยไพลิน เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเสด็จด้วย

Loading...

โดยในปีนี้ทางกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก รวมจำนวน 590,000 ตัว ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 เมษายน 2562)

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!