“หัวหน้าวิเชียร” รับเกียรติบัตร-เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น พร้อม ขรก.กรมอุทยานฯ รวม ๓ นาย

1 เมษายน 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

วันที่ 1 เมษายน 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยปีมีข้าราชการได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ราย


1. นายวิเชียร ชิณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ที่มีผลงานดีเด่นคือ จับกุมผู้ที่ลักลอบเข้าไปตั้งแคมป์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ในบริเวณที่ไม่ได้รับการอนุญาต และกระทำผิดกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า


2.นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ผลงานดีเด่น คือ การแก้ไขปัญหาราษฎรอาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวทางมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยการผลักดันและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ

Loading...


3.นายสงัด เกิดเทวา พนักงานขับรถยนต์ ส 2 จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สบอ.16 ผลงานเด่น ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ประสานงานและปฏิบัติงานในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่หน่วยเป็นผู้จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยอินทนนท์


ที่มา : ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ

Loading...error: Alert: Content is protected !!