สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด “พระเกศา” ของ “ในหลวง ร.๙” ที่บรรจุใน “ธงชัยเฉลิมพล” มอบให้ทหารกล้า

26 มีนาคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

พระเกศาของ พระเจ้าอยู่หัวนั้นถือเป็นของสูง เป็นมงคลอย่างยิ่ง ดังเช่น พระเกศาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดทิได้ของพระมหากษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ได้ทรงนำพระเกศาที่ทรงตัดแล้ว นำมาพระราชทานให้กับเหล่าทหารและประชาชนที่ทำความดี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้

พระเกศาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตัดเอาไว้แล้วนั้น พระองค์ท่านจะทรงแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งจะทรงส่งพระเกศาดังกล่าวไปบรรจุเอาไว้ในธงชัยเฉลิมพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเหล่าทหารกล้า ในขณะที่อีกส่วนพระองค์จะทรงส่งไปบรรจุเอาไว้ใน วัตถุมงคลเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ทำความดีให้กับประเทศชาติต่อไป

Loading...

ธงไชยเฉลิมพล หรือ ธงชัยเฉลิมพล ในส่วนของธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา


การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่ต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร และไปราชการสงคราม เป็นต้น

Loading...error: Alert: Content is protected !!