เริ่มแล้ว ‘มท.’ เผยฤกษ์มงคล พลีกรรมตักน้ำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 22 มีนาคม ที่อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 โดย คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับ กสทช.

นายพรพจน์ เปิดเผยว่า สำหรับกำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ได้กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน ฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด รวม 107 แหล่งน้ำ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่ 12 เมษายน ณ หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ มีแหล่งน้ำสรงมุรธาภิเษก จำนวน 9 แหล่งน้ำ ได้แก่ สระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ คือ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ ในอ.เมืองสุพรรณบุรี และน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และ แม่น้ำเพชรบุรี

Loading...

รองปลัด มท. กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนประกอบพิธีอื่นๆ ได้แก่ 1.พิธีทำน้ำอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ฤกษ์เวลา 17.10-22.00 น. ณ สถานที่ตามจังหวัดกำหนด , 2.พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันจันทร์ที่ 9 เมษายน เวลา 10.00-12.00 น. 3.การเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 10 เมษายน 06.00-18.00 น. ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

จากนั้น จะเชิญคนโทน้ำมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และมีการซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ในเลา 06.00 น. จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และ จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน เวลา 08.30 น. มท.จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และในเวลา 15.00 น. จะเป็นการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน เวลา 06.30 น. จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อไป

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!