เปิด “พระนามเล่น” ของ “ในหลวง ร.๙” และ “พระบรมวงศานุวงศ์” ทุกพระองค์ ที่น้อยคนจะได้รู้

16 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับพระนามเล่น ของพระบรมวงศานุวงศ์ สืบเนื่องด้วยว่า พสกนิกรชาวไทยนั้น ในการเอ่ยนามถึงพระบรมวงศานุวงศ์นั้น เราจะเอ่ยตามพระยศของท่าน วันนี้เราจึง ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระนามเล่น ของทุกพระองค์มาให้ได้ทราบกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.๙  มีพระนามเล่นว่า“เล็ก”

Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเล่นว่า “สิริ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ ร.๑๐  ทรงมีพระนามเล่นว่า “ชาย”

Loading...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระนามเล่นว่า “น้อย”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระนามเล่นว่า “เล็ก”

Loading...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระนามเล่นว่า “ปูเป้” หรือ “หญิง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระนามเล่นว่า “เอ๋”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระนามเล่นว่า “ภา”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีพระนามเล่นว่า “หญิง”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีพระนามเล่นว่า “ที” 

 

Loading...error: Alert: Content is protected !!