เรื่องเล่าจาก’ผู้ถวายงาน’เมื่อ’มหาดเล็ก’ขอยืมเงิน”ในหลวง ร.๙”

15 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

“ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ คือ อย่ากินอยู่เกินตัว ระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมา เราพบว่า ปัญหาที่อันตรายตอนนี้ คือ หนี้ครู จากงานวิจัยพบว่า ระบบส่งเสริมให้ครูเป็นหนี้ คือคนเข้าทำงานวันแรก มีคนมาอธิบายว่า จะกู้ได้ที่ไหนบ้าง คนจากเอชอาร์มาทำเรื่องสวัสดิการ เพราะคนที่อยู่ในระบบได้คอมมิสชั่นจากการเป็นหนี้ด้วย ไล่ไปเรื่อย ๆ พบว่า เรื่องการศึกษาสำคัญมาก เรามาได้ไกลแล้ว แต่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อลูกหลานในอนาคต เรื่องนี้กระทรวงศึกษาฯ อนุโมทนาด้วยว่า ช่วยทำให้หน่อย” การกู้ยืมเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในระบบ ไม่ว่าใครก็อาจจะมีโอกาสเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

“ผมว่าทุกคนมีโอกาสถูกยืมเงิน แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ก็ถูกยืมเงิน มีสมุดปกขาวเล่มหนึ่งบันทึกไว้ ว่า มีมหาดเล็กคนหนึ่งจะมายืมเงิน แต่ท่าน(ในหลวง) ไม่ให้ เขาก็กลับมาใหม่ โดยเอาหัวเข็มขัดมามอบไว้ให้ มหาดเล็กคนนั้น คงนึกว่า ที่ท่าน (ในหลวง ร.๙) ไม่ให้ เพราะไม่มีทรัพย์สินค้ำประกัน

Loading...

พอมีรายที่สองมายืมเงินอีก แต่คนนี้ท่าน(ในหลวง ร.๙) พิจารณาดูแล้วให้ได้ เพราะเอาเงินไปให้กับภรรยาซื้อจักรเย็บผ้าแล้วมาทำผลิตภัณฑ์ขาย แล้วท่าน(ในหลวง) ก็บอกว่า อีกไม่นาน พอมีรายได้เขาก็เอาเงินมาคืน แต่รายแรกไม่ให้ เพราะดูจากอดีตแล้ว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ท่านไม่ให้

ขนาดพระเจ้าอยู่หัวยังมีคนไปยืมเงินเลย..” ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) เล่าให้ฟัง

Loading...

หากปรัชญาความพอเพียงสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในทุกระดับชั้นของสังคม เชื่อว่ากระบวนการขับเคลื่อนของ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะสร้างการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศได้ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชย์ 70 ปี(พ.ศ.2559) เช่นเดียวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จจากการทำให้คนในองค์กรรู้จักการออม

Loading...error: Alert: Content is protected !!