“ในหลวง ร.๑๐” โปรดเกล้าฯพระราชทานสังฆทาน ถวายพระภิกษุ ๕ รูป ที่มีอายุตั้งแต่ ๙๐ ปี ใน จ.ตรัง

14 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ ๙๐ ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน ๕ รูป

เมื่อวันที่  ๑๒ มี.ค. พ.ต.ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาถวายพระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ ๙๐ ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน ๕ รูป โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

Loading...

สำหรับพระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ ๙๐ ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดตรัง มีจำนวน ๕ รูป ดังนี้

๑. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง อายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๐ พรรษา,

๒. พระครูอดุลคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียน เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง อายุ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ พรรษา

Loading...

๓. พระครูมงคลวรากร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ อายุ ๙๑ ปี พรรษา ๒๗ พรรษา,

๔. พระครูสุธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดโคกมะขาม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน อายุ ๙๒ ปี พรรษา ๒๓ พรรษา และ

Loading...

๕. พระใบฎีกาเอียด เจ้าอาวาสวัดชลวาปีวิหาร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว อายุ ๙๒ ปี พรรษา ๔๗ พรรษา

 

Loading...error: Alert: Content is protected !!