“สมเด็จพระเทพฯ”ทรงตรัสเล่า “ในหลวง ร.๑๐”คือพระองค์แรก ที่คิดว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของฉัน

14 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

#พระเทพฯตรัสเล่าความผูกพันต่อคุณพระเศวต “ฉันชอบช้างมากที่สุด” ตรัส ร.๑๐ เป็นพระองค์แรกที่ทรงทำให้ใครๆต่างถือช้างเป็นสัญลักษณ์ของพระเทพฯ

“ฉันชอบช้างมากที่สุด ช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่าน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ ๑๐) เป็นองค์แรกที่คิดว่า ช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉัน ใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วย เห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

Loading...

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้าง คือ จังหวัดยะลาน้อมเกล้าฯ ถวายตามประเพณีโบราณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นระวางเป็นพระเศวตสุรคชาธาร ทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรก (พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตฯ เชือกแรกในรัชกาล โปรดเกล้าฯ ให้สวนสัตว์ดุสิตเลี้ยงไว้ เอาเข้ามาเลี้ยงในเขตพระตำหนักจิตรลดาฯ ภายหลังการเดินทางจากเขาดินมา สวนจิตรใช้เวลาหลายชั่วโมง ได้ความว่าพยายามมถอนต้นไม้หลายต้น ) เมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดฯ ให้คุณพระและสุนัขบริวารทั้งฝูงโดยเสด็จด้วย

เหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษ ฉันนั่งเล่นบนเสื่อ คุณพระก็นั่งด้วย (บางครั้งจะนั่งตัก ฉัน ต้องคอยเขยิบหนี) คุณพระชอบเล่นฟุตบอล เล่นปิดตาไล่จับ ตอนเย็นๆ เราจูงมือ (งวง) กันเดินเล่น เผลอๆ ก็เอามือคนเข้าไปอมเวลาเพื่อนที่โรงเรียนมาดูคุณพระ

Loading...

คุณพระจะไม่ให้ฉันเล่นกับเพื่อนๆ จะมาจูงฉันไป แม้ว่ามีนักเรียนแต่งตัวเหมือนกันหลายๆ คน คุณพระจำฉันได้ พอคุณพระโตขึ้น ก็ไม่ได้เล่นกันบ่อยๆ เช่นเคย ฉันมัวแต่ธุระอย่างโน้นอย่างนี้ และคุณพระก็ชอบเล่นแรงๆ เพราะลืมไปว่า ตนเองตัวโตมาก เมื่ออายุประมาณ ๙ ปี คุณพระเชือกนี้ก็ล้ม”

#เรื่องราวดีๆจาก“ช้าง” #พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!