ชมความน่ารักของ “เจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน” ที่ทำให้ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงแย้มพระสรวล

14 มีนาคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

วันนี้นำภาพความน่ารักของเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแย้มพระสรวน มาให้ชมกันสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเคยตรัสไว้ว่า
“เจ้าชายไม่ใช่เป็นเพียงโอรสของกษัตริย์ แต่เป็นลูกชายของชาวภูฏานทุกคน”


ความน่ารักของเจ้าชายพระองค์น้อย เป็นศูนย์รวมใจของชาวภูฏาน


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

Loading...


สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงอุ้ม เจ้าชายพระองค์น้อย


เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน เมื่อครั้ง ออกเยือนประชาชนชาวภูฏาน ขณะพระชันษา 6 เดือน


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมพระชายา และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส

 

Loading...

เจ้าชายน้อยขวัญใจชาวภูฏาน “เจ้าชายจิกมี” ชันษา 11 เดือน เข้าร่วมในพิธีฉลองวันชาติภูฏาน


พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายพระองค์น้อย จิกมี นัมเกล วังชุก ได้ทำออกมาเป็นปฏิทินให้ประชาชนชาวภูฏานและประชาชนทั่วโลก

Loading...

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พร้อม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ พระชายา แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยเจ้าชายน้อย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

Loading...error: Alert: Content is protected !!