ทบ.ชี้แจงใหม่ “พลทหาร” เหยียบกับระเบิด จะได้ปูนบําเหน็จ-เลื่อนชั้นยศ

14 มีนาคม 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

กรณี ทบ.ชี้ว่าแจง ทหารเหยียบกับระเบิด เลื่อนชั้นยศไม่ได้ เพราะไม่ใช่ตำแหน่งประจำ แต่ ทบ.ดูแลสิทธิต่างๆ เต็มที่ ล่าสุด พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพยก ชี้แจงเพิ่มเติมกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก ร้อย.ร.112 พัน.ร.11 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 เหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิดจนได้รับบาดเจ็บขาขวา และข้อเท้าขาด ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ว่า

ทหารกองประจำการ เมื่อปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตาม “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จ พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559”

Loading...

สำหรับกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ ที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดก็จะได้รับสิทธิตามระเบียบดังกล่าวเช่นกัน โดยในเบื้องต้นเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาปลดพิการทุพพลภาพแล้ว จะได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษฯเลื่อนชั้นเงินเดือน รวมทั้งได้รับการเสนอแต่งตั้งชั้นยศ

ส่วนจะได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษและแต่งตั้งยศเป็นชั้นใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กองทัพบกจะให้การดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในทุกด้านอย่างดีที่สุด

Loading...error: Alert: Content is protected !!