ภาพที่สุดปลาบปลื้ม “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงอุ้มเจ้าชายน้อย ใน “กษัตริย์จิกมี” และ “พระราชินีเจตซุนฯ”

14 มีนาคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

หากย้อนไปเมื่อครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 ซึ่งจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปรากฏว่าภาพของการแสดงมิตรไมตรีจิตความเคารพความสัมพันธ์อันดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศยังคงสร้างความปลาบปลื้มปีติและสุดแสนประทับใจต่อประชาชนทั้งสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ในวันนี้จึงอยากนำเสนอเรื่องราวที่น่าประทับใจนั้นมาเผยแพร่อีกครั้งดังนี้ ทั้งนี้ย้อนไปสำหรับเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรภูฏานนั้น ทาง เพจเฟซบุ๊กของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งใช้ชื่อว่า His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ก็ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์กษัตริย์จิกมีขณะทรงต้อนรับการเสด็จฯ เยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระราชพิธีต้อนรับ ณ ป้อมตาชิโซซอง อาคารที่ทำการของรัฐบาลคณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมด้วย

Loading...


โดยปรากฏภาพกษัตริย์จิกมีพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมสวดมนต์และจุดตะเกียงไฟ 1,000 ดวงภายในป้อมตาชิโซซอง เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและมีพระชนมพรรษายืนนาน อย่างไรก็ตามวันเดียวกันนี้ของการเสด็จฯเยือนราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นอกจากนี้ยังปรากฏว่าเพจเฟซบุ๊กกองข่าว สำนักราชเลขาธิการ Information Division of OHM นำเสนอพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเพจเฟซบุ๊ก เรารักสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเผยแพร่ภาพทรงอุ้มเจ้าชายน้อย พระโอรสในกษัตริย์จิกมี และขณะทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระราชบิดากษัตริย์จิกมี รวมถึงพระฉายาลักษณ์ทรงฉลองพระองค์ชุดประจำชาติภูฏาน


ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck เฟซบุ๊ก : เรารักสมเด็จพระเทพฯ

Loading...error: Alert: Content is protected !!