สูญเสียอีกแล้ว “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเมตตาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “พลตรี สำเริง” ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังพิเศษ

14 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม จากอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่า kjan921 ได้โพสต์พระรูปของ สมเด็จพระเทฯในการเสด็จอาบน้ำหลวงศพ พลตรี สำเริง ไชยยงค์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังพิเศษ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม โดยระบุข้อความว่า เจ้าฟ้าของคนเดินดิน ทรงพระเจริญ


#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลตรี สำเริง ไชยยงค์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังพิเศษ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และเลือดเป็นกรด เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สิริอายุ ๘๖ ปี

Loading...

พลตรี สำเริง ได้เข้ารับราชการทหาร และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายงานเป็นพระอภิบาล #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงศึกษาต่อด้านวิชาการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นนายทหารประจำพระองค์ ถวายงาน #สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ #สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเคยดำรงตำแหน่งกรมวังผู้ใหญ่ โดยตำแหน่งสุดท้ายคือ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังพิเศษ
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒


H R H Princess maha Chakri Sirindhorn

Loading...error: Alert: Content is protected !!