ด่วน”สหรัฐฯ”ค้นพบสมุดบันทึกเพลงของ”ในหลวง ร.๙” ชี้ไม่การันตี ๑๐๐%

14 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่อาคารจุฬาภรณ์พิศาสศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับสถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิคีตรัตน์ จัดสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ หัวข้อ “การค้นพบเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดรัฐสภา ประเทศสหรัฐอเมริกา” ซึ่งมี รศ.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มก.เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีคณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การเทียบลายมือในสมุดสีเขียวที่ค้นพบกับลายพระหัตถ์ในหลวง รัชกาลที่ 9

Loading...

ดร.พอล ไมเคิล เทย์เลอร์ ผู้อำนวยการโครงการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเอเชีย กล่าวว่า ระหว่างค้นหาเอกสารในห้องสมุดสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับรัชกาลที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2017 ตนบังเอิญไปพบกับเอกสารที่เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีอยู่ 12 กล่อง แบ่งเป็นเอกสารจำนวน 381 แผ่น ประกอบด้วยโน้ตเพลงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ บทเรียบเรียงเสียงประสาน จดหมายต่างๆ แต่มีเอกสารชิ้นหนึ่งซึ่งถือเป็นการค้นพบที่สำคัญคือ สมุดโน้ตเล่มสีเขียว หรือกรีนโน้ตบุ๊ก มีความหนาประมาณ 20 กว่าหน้า ภายในมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ 13 เพลง

ซึ่งมีทั้งเพลงที่มีเนื้อร้องทำนองและชื่อเพลงครบสมบูรณ์ เพลงที่มีแต่เนื้อร้องทำนองแต่ไม่มีชื่อเพลง รวมถึงมีลายลักษณ์อักษรของเจ้าของสมุดโน้ต ที่เขียนระบุถึงที่มาของเพลง วันเวลาที่แต่งเพลง กระทั่งมาทราบภายหลังว่าเอกสารที่ค้นพบเป็นสิ่งที่คนไทยไม่เคยรู้มาก่อน จึงประสานมายัง รศ.ภาธร ศรีกรานนท์ และอาจารย์สมเถา สุจริตกุล เพื่อจัดตั้งคณะทำงานมาศึกษาเอกสารดังกล่าว โดยได้ขออนุญาตไปยังสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ได้รับอนุญาตให้สามารถทำการศึกษาได้

ดร.พอล ไมเคิล เทย์เลอร์ ผู้อำนวยการโครงการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเอเชีย (ซ้าย)

Loading...

“ผมจะไม่การันตี 100 เปอร์เซ็นต์ว่าเอกสารที่ค้นพบเป็นของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพราะในเอกสารไม่ได้มีเขียนชื่อพระองค์ชัดเจนว่าเป็นเจ้าของ แต่ขอสันนิษฐานว่านี่คือเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระองค์ที่มีลายพระหัตถ์ของพระองค์จริงๆ จากการได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาพิสูจน์อย่างละเอียด ตั้งแต่การเปรียบเทียบลายมือในสมุดเล่มเขียวดังกล่าวกับลายพระหัตถ์ในหนังสือบทเพลงพระราชนิพนธ์เล่มสีเหลืองของสำนักราชเลขาธิการ เช่นตัวอักษร I (ไอ) และ You ที่มีความตรงกันด้วยวิธีเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เทียบวันเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงกับบันทึกของอาจารย์ที่เคยถวายงานสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และผู้ดูแลลิขสิทธิ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สหรัฐอเมริกา ดูลักษณะการใช้ภาษา ตลอดจนเทคนิคในการพระราชนิพนธ์บทเพลงกับสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ ล้วนตรงกันทุกเรื่อง” ดร.พอล กล่าว

ดร.พอลกล่าวว่า อยากให้การค้นพบครั้งนี้เป็นการจุดประกายให้คนไปศึกษาต่อว่า บทเพลงพระราชนิพนธ์มีที่มาอย่างไร และอาจทำให้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกก็ได้ ขณะที่เราก็จะทุ่มเทศึกษาในเอกสารที่เหลือใน 12 กล่อง ซึ่งคงใช้เวลาอีกมาก

ด้าน รศ.ภาธร ศรีกรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มก. และสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวว่า จากการศึกษาในสมุดเล่มสีเขียวพบว่า ได้บันทึกช่วงเวลาของการแต่งบทเพลงไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ซึ่งพระองค์ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ และบันทึกครั้งสุดท้ายในปี 1950 ภายในมีบทเพลงประมาณ 13 บทเพลง เริ่มเปิดเล่มมาพบว่าเป็นบทเพลงแรกถูกฉีกออกไป เป็นบทเพลงที่สองเลย เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘T is Sundown’ หรือเทียบแล้วใกล้เคียงกับบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน รวมถึงเพลง Falling Rain หรือเพลงสายฝน, Hungry Men’s Blues, Dream Of Love หรือเพลงเทวาพาคู่ฝัน, Now That’s All ซึ่งเชื่อมโยงและคล้ายคลึงกับหลายบทเพลงพระราชนิพนธ์ในปัจจุบัน ขณะที่บางบทเพลงไม่มีชื่อ มีแต่เนื้อเพลงทำนอง ซึ่งพวกเราดูก็รู้เลยว่าคือเพลงอะไร

Loading...

“รู้สึกดีใจกับการค้นพบครั้งนี้ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นรับสั่งที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีกับผมมาตลอด พระองค์รับสั่งที่ให้สังคายนาบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด ซึ่งอย่างหนังสือเล่มเขียวที่ค้นพบคือการบอกที่มาว่าพระองค์กำลังตรัสถึงสิ่งใด จนทำให้ตนรู้สึกฉงนมากว่าระหว่างทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง ทรงคิดอะไร ขณะที่การค้นพบอีกหลายอย่างก็ไม่ได้เซอร์ไพรซ์อะไร เพราะได้ยินมาตลอด 30 ปี ที่ได้รู้จักพระองค์ในฐานะสมาชิกวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์” รศ.ภาธรกล่าว

รศ.ภาธร ศรีกรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มก.

รศ.ภาธรกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดี ไม่ได้หวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้กลับไปใช้แบบเก่า แต่ต้องการเผยแพร่ในเชิงวิชาการมากกว่า ส่วนที่ทำไมเอกสารเหล่านี้ถึงไปอยู่ในห้องสมุดที่สหรัฐฯนั้น เนื่องจากมีนักร้องบรอดเวย์ในสหรัฐฯ ได้ก๊อปปี้ทำนองบทเพลงพระราชนิพนธ์ Blues Day เป็น Blues night ซึ่งขณะนั้นกฎหมายการจดลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯคือต้องไปจดที่ประเทศเท่านั้น ไม่สามารถไปจดกับประเทศอื่นแล้วคุ้มครองถึงสหรัฐฯได้ ซึ่งคาดว่าอีก 2-3 เดือนจากนี้ จะสามารถขอพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์เป็นหนังสือเกี่ยวกับการค้นพบในสมุดโน๊ตเล่มสีเขียวออกเผยแพร่เป็นการทั่วไปได้ ซึ่งภายในจะมีภาพถ่ายจากสมุดจริง การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป”

รศ.ภาธรกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรภาพถ่ายเอกสารชุดดังกล่าวแล้ว มีรับสั่งว่าเป็นลายพระหัตถ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 จริง และให้สถาบันสมิธโซเนียน เผยแพร่ตีพิมพ์เรื่องดังกล่าวได้

Loading...error: Alert: Content is protected !!