เผยข้อแตกต่างระหว่าง “พระบรมราชวงศ์” กับ “พระบรมวงศานุวงศ์” ที่ใครหลายคนเข้าใจผิด

13 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

อีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยหลายคนยังไม่เข้าใจซึ่งทางผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า ติดตามการปฏิรูปประเทศกับหมอชูชัย ได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรุปภาพเกี่ยวกับ “คำว่า “พระบรมราชวงศ์” กับ “พระบรมวงศานุวงศ์” โดยทั้งสองคำมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง “คำว่า “พระบรมราชวงศ์” กับ “พระบรมวงศานุวงศ์” คำอธิบายง่ายๆ ถึงข้อแตกต่างของคำว่า “พระบรมราชวงศ์” กับ “พระบรมวงศานุวงศ์” และหลัง พ.ศ. 2475 ทำไมจึงเคยมี “พระบรมวงศานุวงศ์” รับตำแหน่งทางการเมืองได้ แต่ไม่เคยมี “พระบรมราชวงศ์” รับตำแหน่งทางการเมือง *** จากทวิตเตอร์ “ชื่อบ้าน นามเมือง” GoodOldNameTH ………. คำสำคัญคือ “พระบรมราชวงศ์”

Loading...

บรมราชวงศ์ หรือ บรมวงศ์ นับเฉพาะเจ้านายที่มีพระยศเป็นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าชั้นลูกหลวง หรือเชื้อสายโดยตรงกับองค์กษัตริย์ ได้แก่ พี่ น้อง ลูก ถ้าเรียกง่ายๆ คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการปกครองในรัชสมัยนั้นๆซึ่งในทางแพ่งก็บอกว่าเป็นทายาทนั่นแหละ

อีกสิ่งที่ต้องรู้คือ คำว่า”ทูลกระหม่อม” เป็นคำใช้เรียกเจ้าฟ้าชั้นเอกเท่านั้น ดังนั้น เมื่อรวมใจความตามหลักกฎหมายและกฎมณเฑียรบาลแล้ว แปลว่าแม้ลาออกจากฐานันดรแล้ว ยังคงไม่ขาดจาก “พระบรมราชวงศ์” ในทางเทคนิค และยังสามารถกลับคืนสกุลยศเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกได้ตลอดเวลา ซึ่งใน #พระราชโองการ ชี้จำเพาะแค่ “พระบรมวงศ์” เท่านั้น (ซึ่งใช้คำว่าพระบรมราชวงศ์) ไม่ใช่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

Loading...

สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2513 พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ หรือ พระองค์วรรณ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และ หม่อมหลวงต่วนศรี (มนตรีกุล) วรวรรณ

พระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย พระนามเดิม หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างปี 2491-2492 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย กับหม่อมส้วน ไชยันต์ ณ อยุธยา

Loading...

พระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อปี 2516 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ และหม่อมจำรัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ทั้ง 3 ท่านที่ยกมาข้างต้น เป็น พระบรมวงศานุวงศ์ ไม่ใช่ พระบรมราชวงศ์

อีกเรื่องคือ เราใช้คำว่า “ทูลกระหม่อมหญิง” จนไม่รู้กันแล้วว่า คำนี้ใช้เรียกพระบรมวงศ์สกุลยศเจ้าฟ้าชั้นเอกเท่านั้น แปลว่า ถ้าเรียกใครว่า “ทูลกระหม่อม” แปลว่าเรายกคนนั้นไว้เสมอเจ้าฟ้าชั้นเอกคนอื่น และสำนักพระราชวังเรียกเอง ก็แปลว่ายังคงสกุลยศชั้นเจ้าฟ้าไว้อยู่ แค่ถอดพระสุพรรณบัตร ดังนั้น เมื่อรวมใจความตามหลักกฎหมายและกฎมณเฑียรบาลแล้ว แปลว่าแม้ลาออกจากฐานันดรแล้ว ยังคงไม่ขาดจาก “พระบรมราชวงศ์” ในทางเทคนิค และยังสามารถกลับคืนสกุลยศเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกได้ตลอดเวลา

Cr. GoodOldNameTH/ติดตามการปฏิรูปประเทศกับหมอชูชัย

Loading...error: Alert: Content is protected !!