จำจนวันตาย “ดร.สุเมธ” เผยคำสอนเดียวจาก “ในหลวง ร.๙” ที่ประทับอยู่ในหัวใจตลอดมา

13 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

คำสอนประโยคเดียว

เมื่อนิตยสาร “สไตล์” ฉบับปี 2530 ได้ตั้งคำถามกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถึง “คำสอน” ในหลวง ร.9 ที่ประทับอยู่ในหัวใจ ดร.สุเมธ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ กปร. ตอบว่า..

Loading...

“คำสอนประโยคเดียวก็เกินพอ” นั้นคือ พระราชดำรัสที่ว่า “มาอยู่กับฉันนั้น ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสุขทีมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น”

ธ สถติย์ในหัวใจตราบนิจนิรันดร์

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!