เมื่อครั้ง”สมเด็จพระเทพฯ”ทรงหาวิธีแข่งกับ”ในหลวง ร.๙”

13 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำฐานข้อมูลส่วนพระองค์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไม่ เกี่ยวกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบท และการพระราชทานความช่วยเหลือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเล่าเรื่องพระราชทานว่า “ ทั้ง ๒ พระองค์จำคนแม่นมาก แล้วเรื่องราวที่คนนี้ควรจะทำอะไรให้เขา ท่านมีหมดในสมอง คนอื่นจำไม่ได้”

Loading...

ก็เคยถามว่า “ทำไมทรงจำได้”

พระองค์ท่านก็บอกว่า “คนเราถ้าเอาใจใส่ ก็จำได้ คือ เอาใจใส่ รักเขา อยากให้เขาดี อยากช่วยเหลือให้เขามีความสุข เราก็คิดได้” พอได้ฟังอย่างนี้ ดูเหมือนกลายเป็นพวกเราไม่รักเขา ไม่อยากให้เขามีความสุข พวกเราก็แย่

Loading...

ก็เลยหาวิธีการที่จะไปแข่งกับท่าน (ทรงพระสรวล) จะได้ไปสนองท่านได้ ก็เลยมาทำฐานข้อมูลพวกนี้ “ความจริง คือ พวกเราอยากทำมากกว่า ไม่ใช่พระองค์ท่าน ท่านจำได้ด้วยพระองค์เอง”

Loading...error: Alert: Content is protected !!