เมื่อครั้ง”สมเด็จพระเทพฯ”ทรงหาวิธีแข่งกับ”ในหลวง ร.๙”

13 มีนาคม 2019 | ข่าวสาร
Loading...

เมื่อกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำฐานข้อมูลส่วนพระองค์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไม่ เกี่ยวกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบท และการพระราชทานความช่วยเหลือ

Loading...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเล่าเรื่องพระราชทานว่า “ ทั้ง ๒ พระองค์จำคนแม่นมาก แล้วเรื่องราวที่คนนี้ควรจะทำอะไรให้เขา ท่านมีหมดในสมอง คนอื่นจำไม่ได้”

ก็เคยถามว่า “ทำไมทรงจำได้”

Loading...

พระองค์ท่านก็บอกว่า “คนเราถ้าเอาใจใส่ ก็จำได้ คือ เอาใจใส่ รักเขา อยากให้เขาดี อยากช่วยเหลือให้เขามีความสุข เราก็คิดได้” พอได้ฟังอย่างนี้ ดูเหมือนกลายเป็นพวกเราไม่รักเขา ไม่อยากให้เขามีความสุข พวกเราก็แย่

ก็เลยหาวิธีการที่จะไปแข่งกับท่าน (ทรงพระสรวล) จะได้ไปสนองท่านได้ ก็เลยมาทำฐานข้อมูลพวกนี้ “ความจริง คือ พวกเราอยากทำมากกว่า ไม่ใช่พระองค์ท่าน ท่านจำได้ด้วยพระองค์เอง”

Loading...error: Alert: Content is protected !!