ภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่หลายคนสงสัย ครั้ง”ร.๕”ประทับเป็นประธานในการประชุม ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ

13 มีนาคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

นับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่หลายคนต่างสงสัยว่ามีเจ้านายพระองค์ใดบ้างทีอยู่ในภาพนี้ ซึ่งภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า โบราณนานมา ที่ได้ทำการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความปริศนาที่หลายคนอยากรู้ลงในเพจ โดยได้ระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประทับเป็นประธานในการประชุมเสนาบดีสภา ณ พระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิต (จากซ้ายไปขวา)

Loading...

๑. เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์)

๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (องค์ต้นราชสกุล “จิตรพงศ์”)

Loading...

๓. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (องค์ต้นราชสกุล “กฤดากร”)

๔. พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล สาลักษณ)

Loading...

๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (องค์ต้นราชสกุล “เทวกุล”)

๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (องค์ต้นราชสกุล “ดิศกุล”)

๘. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (องค์ต้นราชสกุล “ไชยันต์”)

๙. เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)

Cr.โบราณนานมา

Loading...error: Alert: Content is protected !!