‘หมอเหรียญทอง’ โพสต์ ‘รพ.มงกุฎวัฒนะฯ’ ประยุกษ์ใช้หลักการทรงงานของ “ร.๙” จนกลายเป็นศูนย์การแพทย์ระดับสูง

6 มีนาคม 2019 | ข่าวทั่วไป
Loading...

ขอชื่นชม เรื่องราวต่อไปนี้ถูกเผยแพร่มาจากเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า เหรียญทอง แน่นหนา ซึ่งได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ ตัวอย่างการประยุกต์หลักการทรงงานของในหลวง ร.9 ที่นำมาใช้บริหาร รพ.มงกุฎวัฒนะ โดย หมอเหรียญทองได้ทำการระบุข้อความทั้งหมดไว้ดังนี้

1.หลักการประหยัด ผมใช้ปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากจากสิทธิบัตรทองมาทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด[Economy of Scale] เช่น ปริมาณการจัดซื้อจำนวนมากจากผู้ใช้บริการจำนวนมากทำให้ผมซื้อสินค้าต่อหน่วยได้ถูกลง

Loading...

2.หลักการพึ่งตนเอง ผมนำเข้าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ติดตั้ง ปรนนิบัติและซ่อมบำรุงด้วยการพึ่งตนเอง ทำให้ รพ.มงกุฎวัฒนะประหยัดเงินลงทุน ทั้งยังจัดจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ รพ.อื่นๆได้ในราคาถูก นำมาซึ่งรายได้อื่นๆเพื่อชดเชยการขาดทุนจากผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง

3.หลักการขาดทุนคือกำไร ผมนำความซับซ้อนของโรคจากผู้ป่วยสิทธิบัตรทองซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่รักษายากที่สุดและขาดทุน มาพัฒนาให้ รพ. มงกุฎวัฒนะ เก่ง มีขีดความสามารถทางการแพทย์ขั้นสูงจนกลายเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงที่รับการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนัก

Loading...

4.หลักการต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม พระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ความตอนหนึ่งว่า “ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้” ดังนั้นการที่ผมตัดสินใจให้ รพ.มงกุฎวัฒนะเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นการทำเพื่อส่วนรวมนั้นก็มิได้เป็นการให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว แต่เป็นการให้เพื่อตัวเอง คือ รพ.มงกุฎวัฒนะ ผู้ถือหุ้น และตัวผมเอง ได้อาศัยระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย


นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ผมประยุกต์หลักการทรงงานของในหลวง ร.9 จนเจริญก้าวหน้าครับ ยังมีอีกมากครับแล้วจะหาโอกาสเล่าให้ฟังนะครับ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา 5 มึ.ค.62 เวลา 8.40 น.

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!