เปิดเรื่องราว “กษัตริย์” เพียงหนึ่งเดียวที่มีงานพระบรมศพเรียบง่ายอย่างที่สุด

5 มีนาคม 2019 | ความทรงจำ
Loading...

เรื่องราวต่อไปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า รักสยาม หนังสือเก่า ที่ได้ทำการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ กษัตริย์ผู้มี งานพระบรมศพนอกราชอาณาจักร ซึ่งใจความทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ราชันผู้นิราศ กษัตริย์ผู้มี งานพระบรมศพนอกราชอาณาจักร

Loading...

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิดการปฏิวัติโดยคณะราษฎร อันเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2477 แล้ว ทรงตัดสินพระราชหฤทัยประทับ ณ ประเทศอังกฤษ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ณ พระตำหนัก Compton House ประเทศอังกฤษ

พระบรมศพได้ประดิษฐานที่พระตำหนักเป็นเวลา 4 วัน เพื่อให้พระประยูรญาติใกล้ชิดเสด็จมาทรงสักการะ โดยมิได้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดขึ้น ณ สุสานในกรุงลอนดอน โดยมีทั้งชาวไทยและต่างชาติ เฝ้าฯ ถวายอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีมีการกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณโดยพระสหายชาวต่างประเทศ ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีได้สักการะพระบรมศพ และมีการบรรเลงไวโอลินเพลง Mendelssohn Violin Concerto ซึ่งเป็นเพลงที่โปรด ตามพระราชประสงค์

Loading...

ต่อมารัฐบาลได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ขอพระราชทานอัญเชิญ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร ของรัชกาลที่ 7 กลับคืนสู่ประเทศไทย กระทั่งขบวนอัญเชิญได้เสด็จฯ มาถึงประเทศไทยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2492 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้กำหนดการรับพระบรมอัฐิ และการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายตามราชประเพณีทุกประการ

นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จสวรรคตนอกประเทศ และมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเรียบง่ายที่สุด

Cr.รักสยาม หนังสือเก่า

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!