ทรงพระเจริญ “ในหลวง ร.๑๐” รับสั่งคณะรัฐมนตรี ให้นึกถึงประชานชนเป็นหลัก ในการบริหารประเทศ

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ข่าวสาร
Loading...

วันนี้ 12ก.พ.จากกรณี พ.อ.หญิง ทักษดา สังข์จันทน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ถึงข้อปรารภของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราโชบายในการบริหารประเทศ โดยขอให้คนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่พระองค์เห็นความสำคัญของประชาชน โดยพระองค์ท่านมีรับสั่งว่า

“ให้คณะรัฐมนตรีนึกถึงประชาชนเป็นหลักในการทำงาน ทำให้มีความสุข มีทางออก และมีทางเลือก ขณะที่การแก้ปัญหาสังคมของประเทศนั้น สามารถบรรเทาได้โดยการสร้างวินัยให้กับประชาชน และ ขอให้ประชาชนทุกคนมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศชาติได้ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว

Loading...

“ส่วนประเด็นสำคัญ คือการนำเอาจิตอาสาไปขับเคลื่อนให้กลับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน หากช่วยเหลือได้ จะนำจิตอาสาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆทั้งด้านผลผลิต และ การเกษตร ก็จะเป็นโครงการที่ดีช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับทุกหมู่เหล่า โดยจะเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการ เอกชน ในการรวมพลัง ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในประเทศเพื่อให้ยกระดับมีฐานะที่เท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำและลดช่องว่าง” พ.อ.หญิงทักษดา กล่าว

Loading...error: Alert: Content is protected !!