คนไทยสุดซาบซึ้ง ชมภาพ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”ทรงสวมกอด”ในหลวงร.๑๐” สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นแห่งพระบรมวงศานุวงษ์

12 กุมภาพันธ์ 2019 | ความทรงจำ
Loading...

หากย้อนไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 19.40 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ก่อนอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์และพระองค์ได้ทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์) เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯในการพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพที่สุดซาบซึ้งอันทำให้พสกนิกรได้เห็นสายสัมพันธ์อันอบอุ่นของพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าสวมกอด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พระเชษฐา สร้างความประทับใจและปลาบปลื้มซาบซึ้งอยู่ในจิตใจแก่พสกนิกร ในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ทรง มีสายสัมพันธ์แห่งรักที่แน่นแฟ้น

Loading...

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และได้พระราชทานพระโอวาท มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า


“ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างผู้ที่ทำงานและประสบความสำเร็จ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านกว้างและด้านลึกในวิชาเกษตรกรรม และวิชาชลประทาน ทำให้ทรงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่รอบๆ ตัวพระองค์ท่าน จึงได้สามารถนำความเจริญมาสู่เมืองไทย


ท่านในที่นี้ อาจจะเกิดช้าไป ไม่ทันได้เห็นประเทศไทยเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว ในขณะนั้นประเทศไทยวุ่นวาย มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีการรบพุ่งต่อสู้กัน ในประเทศชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ 14 ได้ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งด้านสุขภาพพลานามัย และทางด้านประกอบอาชีพ และได้เห็นวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตน ทรงไม่เคยนึกถึงพระองค์เองเลย ทรงนึกถึงแต่ประชาชน ทุกอย่างก็ประชาชนทั้งสิ้น ทรัพย์สมบัติอะไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ที่ปรารถนาของพระองค์ท่าน ความปรารถนาอย่างเดียวของพระองค์ท่าน คืออยากให้คนไทยมีความสุข มีความเจริญและก้าวหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศ ถ้าบัณฑิตทั้งหลายดำเนินรอยตามพระยุคลบาทช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นกว่านี้

Loading...

โดยบัณฑิตทั้งหลายก็คงจะหาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้ทำไว้ และอาจจะนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน” อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระขนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอขอบคุณภาพ : สำนักพระราชวัง

Loading...error: Alert: Content is protected !!